Het vormen van kaders is heel belangrijk indien we willen bouwen aan de toekomst van onze gemeenschap. Dat kunnen we niet indien we niet gezamenlijk gaan nadenken, plannen en onszelf vormen. We zien vandaag dat er veel moslimverengingen en moskeeën zijn waarbij het hele werk van één persoon of een kleine groep afhangt die dit vooral doet vanuit een buikgevoel. Zij werken meestal van activiteit tot activiteit zonder te weten waar ze binnen enkele jaren zullen staan. Indien ze stoppen valt de hele werking uit elkaar. Daarom is het heel belangrijk om een groep te vormen die bekwaam is en planmatig kan samenwerken op lange termijn met een duidelijke visie.

Er moet een dynamiek worden gecreëerd die niet afhankelijk is van een kleine groep maar gedragen wordt door vele sterke schouders. Daarom zoeken we vrijwilligers om ons team te versterken. Hierdoor zal je ervaring opdoen, jezelf ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren.

Heb je interesse om mee te doen? Vul dan onderstaand formulier in.

Contact Info

Pannestraat 1 - 9000 Gent

Phone: 0496 46 39 58

_________________________________________________________

Persoonsgegevens:

(*= Verplicht)

Voornaam (*)

Please leave this field empty.

Achternaam (*)

Geboortedatum (*)

Woonplaats (*)

Je e-mail (verplicht)

GSM-nummer (*)

Beroep (*)

Hoogst behaald diploma (*)

Afstudeerrichting (*)Interessegebieden:

 Inhoudelijke expertise en workshops ontwikkelen in volgende thema's:
 Spiritualiteit Psychologie Sociologie Pedagogie Antropologie Economie Ecologie Coachen
 Event management
 Verfilming/montage
 Opnames van de lessen
 Teksten schrijven/verbeteren (linguïst)
 Teambuilding

Andere

Opmerkingen